kenya travel

About Kenya Beach Travel     Kenya Safari      Kenya Hotels     Kenya Travel Guide     E-mail Inquiry     Customer Reviews     Kenya (Home Page)

Africa Diving
     Africa Fishing     Mount Kilimanjaro & Kenya Climbs      Visit Kenya      Kenya Tours     Kenya Weather     Learn Swahili

Kenya National Parks     Kenya Safari Lodges & Camps 

LEARN SWAHILI - KENYA'S NATIONAL LANGUAGE OFFICIALLY KNOW AS KISWAHILI

Greetings
Hello   Jambo
Good morning   Habari za asubuhi?
Good afternoon   Habari za mchana?
Good evening   Habari za jioni?
Good night   Habari za usiku?
Goodbye   Kwaheri
What is your name?   Jina lako nani?
My name is Jack?   Jina Langu ni Jack
     
Politeness
Nice to meet you.   Nafurahi kukuona.
How are you?   Habari gani?
Good   Nzuri
Bad   Mbaya
So so   Hivi, hivi
Thank you   Asante
Thank you very much   Asante Sana
You're welcome   Karibu
Please   Tafadhali
Excuse me   Samahani
So long   Tutaonana
Yes   Ndiyo
No   Hapana
     
Most Common Phrases
I do not understand   Sifahamu
How do you say this in English?   Unasemaje kwa Kiingereza?
Do you speak English?   Una sema Kiingereza
I can speak Swahili!   Ninaweza kusema Kiswahili!
I am from the Kenya.   Unaishi wapi?
Where do you live?   Ninatoka Kenya.
I am Kenyan.   Mimi ni Mkenya.
Where is Mombasa?   Mombasa iko wapi?
How much is the fare?   Nauli ni kiasi gani?
One ticket to Nairobi, please.   Tikiti moja kwenda Nairobi, tafadhali.
Where are you going?   Unakwenda wapi?
Where is the bathroom?   Choo kiko wapi?
Call the police!   Ita polisi!
You are pretty.   Wewe ni mrembo.
Happy Birthday!   Furaha Ya Siku Ya Kuzaliwa!
What time is it?   Ni saa ngapi sasa?
10:45   Saa kumi na moja kasoro robo.
   
 Kenyan Shopping
How much does this cost?   Hii ni bei gani?
What is this?   Hii ni nini?
I'll buy it.   Nitainunua.
I would like to buy some clothes.   Ninataka kununua nguo
Do you have any bread?   Unayo mkate?
Do you accept credit cards?   Naweza kutumia kadi ya benki?
I'd like a cold beer.   Tafadhali nataka bia baridi.
Cheers!   Afya! Vifijo!
Please bring the bill   Tafadhali, lete checki.
 
 Pronouns
I Mimi
We Sisi
You (singular) Wewe
You (plural) Nyinyi
They Wao
Wife Mke
Husband Mume
Daughter Binti
Son Mwana
Mother Mama
Father Baba
Friend Rafiki
 Quantity
Open Wazi
Closed Imefungwa
A little Kidogo
A lot Nyingi
All Yote
 Food and Drink in Kenya
Breakfast   Kifungua kinywa.
Lunch   Chakula cha mchana
Dinner   Chakula cha usiku
Bread   Mkate
Water Maji
Ice cream Aiskrimu
Meat   Nyama
Fruit   Tunda
Fruits   Matunda
Salad Saladi
 Transport in Kenya
Train Treni
Bus Basi
Airport Kiwanja cha ndege
Train station stesheni ya treni
 Time and Dates
Day Siku
Week Wiki
Month Mwezi
Year Mwaka
Today Leo
Yesterday Jana
Tomorrow Kesho
Monday Jumatatu
Tuesday Jumanne
Wednesday Jumatano
Thursday Alhamisi
Friday Ijumaa
Saturday Jumamosi
Sunday Jumapili

TERMS AND CONDITIONS

Click here to e-mail us your Africa trip planning & booking request.

Kenya Beach Travel Limited - All Right Reserved